OR-pensioenadviseurs

OR-Pensioenadviseurs ondersteunt ondernemingsraden op het gebied van het verzekerde inkomen.

Er is vaak een grote kennisongelijkheid tussen (de adviseurs van) de bestuurder en de werknemersvertegenwoordigers. Ondernemingsraden moeten vaak opboksen tegen instituten die vaak alleen op meer geld uit zijn. De verzekeraar, de pensioenadviseur van de werkgever en helaas ook vaak de werkgever zelf.

Door onze kennis, uitgebreide netwerk en ervaring kunnen wij ondernemingsraden ondersteunen op zowel pensioen juridisch gebied als bij het rekenwerk. Bij een goed verzekerd inkomen gaat het ene immers niet zonder het andere.

Verandering in de wetgeving met betrekking tot het pensioensysteem kan grote gevolgen hebben voor het verzekerde inkomen. Ook hierbij kunnen we u van dienst zijn door de consequenties door te berekenen.

Er worden veel keuzes gemaakt, zonder dat de consequenties hiervan altijd helder zijn voor een ondernemingsraad. OR-Pensioenadviseurs legt de consequenties van de te maken keuzes uit en onderbouwt deze.

OR-Pensioenadviseurs adviseert ondernemingsraden zowel bij concrete (veranderings-)voorstellen als bij het op een hoger niveau trekken van de kennis van de OR-leden. OR-Pensioenadviseurs bemiddelt niet in verzekeringen en sluit geen verzekeringen af. Wij zijn volledig onafhankelijk van werkgever en verzekeraar.

Rust door duidelijkheid