Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen toeslagen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Wet Toekomst Pensioenen en het nieuwe partnerpensioen goed uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Verschillende premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenakkoord

Bij het vergelijken huidige pensioenregeling nieuwe pensioenregeling moet rekening worden gehouden met de effecten van inflatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, pensioenakkoord

Kamerbrief 5 juni 2019 Koolmees inzake Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Opinie: wat minder zeker maar wel prima uitvoerbaar goed pensioen mogelijk door collectiviteiten in plaats van volledig individueel beleggen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Eerbiedigende werking huidige pensioendoel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Wetsvoorstel opname pensioenkapitaal ineens, RVU en Verlofsparen

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Open eindjes pensioenakkoord.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Kamervragen pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Blog nieuwe-pensioenwetgeving-bij-middelloonpensioen-actie-nu-of-reactie-straks-met-hogere-kosten

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Kamerbrief juli 2020 Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Hoofdlijnnotitie Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Over (verplicht) invaren en compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

rapport Netspar over compenseren

Bron/meer...
Tags: compensatie, Compenseren, pensioenakkoord, Pensioenakkoord

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

Goede samenvatting mogelijkheden en mogelijke problemen Wet Toekomst Pensioen bij wijziging regeling.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, instemming, premiestaffels

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

Inzake afkoop 10% en belastingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Urgentie om middelloon voor 2022 om te zetten in premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel is afgenomen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Blog doorvragen over wat er achter de cijfers zit bij voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Filmpje uit de reeks inzake Pensioenakkoord inzake eerbiedigende werking premiestaffels en de evenwichtigheidstoets voor de vlakke premie.

Bron/meer...
Tags: compenseren, pensioenakkoord

Reactie Pensioenakkoord inzake opname ineens: wel aan te bevelen maar niet in combinatie met hoog/laag pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Artikel van eigen hand over Pensioenakkoord en de gevolgen voor middelloonpensioen en premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, compenseren

Juridische zaken Pensioenakkoord door Erik Lutjens en Monique van der Poel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compenseren

Vragen 55+ aan fnv, invaren niet verplicht (35)

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Niet wachten tot 2026 en verplicht omzetten middelloonpensioen in leeftijdsafhankelijke premiestaffel?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Grote schade voor werknemers verwacht vanwege onvoldoende compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie, beschikbare premie

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

bezwaren tegen het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, pensioenakkoord

Ik ben benieuwd of de vakbonden gaan opkomen voor werknemers die er bij het pensioenakkoord op achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: Pensioenakkoord