Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Met leeftijd stijgende premie en stijgende werknemersbijdrage toegestaan? Held Law (Teun Huig en Mark Heemskerk) bespreken de uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4492

Spoiler: Volstrekt onvoldoende motivatie waarom deze leeftijdsdiscriminatie zou zijn toegestaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Met leeftijd stijgende eigen bijdrage blijft volgens ons een verboden leeftijdsonderscheid.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers, uitspraken

Eigen bijdrage als percentage van de premie moeten worden aangetoond op basis van objectieve rechtvaardiging dat ongelijke beloning toegestaan is.

Bij pensioenregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dit aan de orde en gaat vaak fout.

Een hogere eigen bijdrage voor oudere werknemers heeft ook gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW- of WIA-uitkering.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, onjuiste communicatie, premiebijdrage werknemers, beschikbare premie

Eigen bijdrage als percentage van de premie is in strijd met gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage

handreiking inhalen gemiste pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, lage rente, eigen bijdrage

Ook KWPS zet grote vraagtekens bij uitspraak met stijgende leeftijd mag ook de eigen bijdrage stijgen.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Ook KWPS is van mening dat een naar leeftijd oplopende eigen bijdrage niet is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, premiebijdrage werknemers, uitspraken, ongelijke behandeling

Mits zeer goed beargumenteerd kan een eigen bijdrage als % van de premie (en dus oplopend met de leeftijd) zijn toegestaan. Overigens verwachten wij dat beroep gesteld zal worden tegen deze uitspraak.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, eigen bijdrage

Eigen bijdrage en ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, beschikbare premie

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Mooie opbouw uitspraak inzake beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig financieel belang.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage