Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Op social media gaat het verhaal rond dat pensioenfondsen € 300 miljard hebben verloren en hier worden allerlei negatieve conclusies aan verbonden. Van complottheorieën tot dat we maar met de Wtp moeten stoppen.

Opnieuw een broodje aap verhaal om de pensioensector, de Wtp en pensioenfondsen in kwaad daglicht te stellen.

Het fondsvermogen is immers toegenomen en er is de afgelopen jaren fors geïndexeerd.

Meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, toeslagen

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Historische beleggingsresultaten.

Denk dat er ook inflatie heeft plaatsgevonden!

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen

Martin Pikaart in het FD met zijn mening dat ons pensioenstelsel fors aangepast moet worden. Zijn mening! De feiten staan hieronder.

Meningen en feiten.

Velen willen een ander pensioenstelsel en de lobby hiervoor is groot.

Er worden veel meningen gegeven en dat is goed in onze maatschappij.

Maar meningen zijn niet altijd feiten.

Mening of feit: ouderen worden bevoordeeld ten opzichte van jongeren.

Feit is dat de jaarlijkse premie niet in verhouding staat tot de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. De premie is maar een klein deel van de jaarlijkse aangroei van het pensioenvermogen.

De beleggingen worden behaald op het vermogen. Het pensioenvermogen zijn de premies en de hierop behaalde beleggingen die voor het grootste deel door de ouderen is opgebracht. Feitelijk subsidiëren de ouderen de jongeren.

Mening of feit: de premie die jongeren betalen is veel te hoog omdat jongeren en ouderen evenveel betalen en pensioen voor ouderen is duurder.

De premie wordt betaald door werkgevers en de werknemer dragen een deel van de premie (eigen bijdrage). Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, dragen in gelijke mate bij. Als jongeren minder zouden hoeven te betalen dan ouderen is er sprake van ongelijke behandeling. De Commissie voor Gelijke rechten van de mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Er wordt aan voorbij gegaan dat de premie maar een klein deel is van de opbrengsten van het pensioenfonds. De beleggingen leveren aanzienlijk meer op dan wat er aan premie is betaald. Aansluitend op het vorige punt is het een feit dat een andere verdeling van de premie niet mogelijk en niet nodig is omdat jongeren niet teveel bijdragen.

Mening of feit: oudere generatie heeft enorm geprofiteerd van het huidige systeem

De pensioenpotten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de gemiddelde dekkingsgraad is 105% bij een rekenrente van 1,5%. De indexaties van pensioenen zijn de laatste jaren uitgebleven (feit: dit is geen voordeel), terwijl meer dan de helft van de pensioenen minder bedragen dan € 500,00.

Meer dan de helft van de gepensioneerden heeft dan ook echt indexatie nodig.

Bij een rentestijging is er meer ruimte voor indexaties en de kans op een rentestijging (met indexaties) is aanzienlijk groter dan een rentedaling (kans op geen indexaties). Feit: Hiervan gaan toekomstige gepensioneerden profiteren.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, leeftijd, solidariteit, toeslagen

Diverse artikelen en uitspraken over indexatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, uitspraken

Artikel PGGM over "het nieuwe pensioencontract".

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, pensioenveranderingen

Netspar: "fabels en realiteit over de rekenrente" (ook te gebruiken voor verwacht rendement bij beschikbare premieregelingen!)

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, lage rente

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

Hybride pensioenregelingen (De premie is voldoende groot om het pensioen te verzekeren: of niet): een crime.

met mogelijk nare gevolgen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, woekerpolissen

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Kwart Nederlanders bouwt onvoldoende pensioen op

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen

In 2016 wordt het mogelijk om het pensioen bij een beschikbare premieregeling te laten fluctueren. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om langer door te beleggen. Frank Verschuren legt e.e.a. in kleine stapjes uit.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, lage rendementen, lage rente

Vraag&Antwoord belastingdienst over inhalen niet toegekende indexaties.

Het mag, maar er moet wel wat gerekend worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, compensatie, vraag en antwoord

Iedereen een eigen pensioenpotje, maar toch anders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Prof Prast prikt enkele ballonnen door over pensioen en beleggen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, lage rente

RTL Z geeft 10 redenen aan waarom pensioen lager is dan mogelijk werd verwacht.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, indexaties, lage rendementen

Assurantietussenpersonen reageren geschrokken en zelfs boos op artikel dat een toelichting geeft op de uitspraak van het Hof Den Haag. De rechter verplicht de werkgever om de werknemers te compenseren voor geleden pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, lage rendementen, onjuiste communicatie

Pensioenjurist mr Jeroen van Wensen is het niet helemaal eens met de visie van beleidsbepalers over het pensioen. Jeroen wil zijn verhaal graag met jou delen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, overheid, solidariteit

In de pensioenpotten zit heel veel geld. Het juiste perspectief wordt gezocht.

In dit stuk gaat RTL Z in op hoeveel dan wel en dat "we" ons geen zorgen hoeven te maken dat er "straks" niets meer is.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Bijbetalen of niet als je deel gaat nemen aan een Bpf of er juist afscheid van neemt.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, solidariteit, beleggen

Rente pensioenfondsen nu onder 0%. De pensioenvoorziening die moet worden aangehouden is hoger dan het pensioen zelf. Logisch?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen, beleggen

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Vanwege de lage rentestand en de nieuwe wetgeving die op 1 juli 2016 in moet gaan, mag bij een beschikbare premieregeling een tijdelijke uitkering worden aangekocht tot 31 december 2016.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, beleggen

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Vergelijking beste resultaten life cycles door Moneyvieuw 2018

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, beleggen

Des te groter risico, hoe meer kans op hoger (of lager) pensioen.

Dit geldt voor pensioenfondsen en voor beschikbare premieregelingen.

Hoe minder zekerheid hoe mooier het mogelijke pensioen.

Maar hoe de balans te vinden tussen premieinleg, verwacht rendement, de rente, het langlevenrisico, het beoogde pensioen (inclusief indexaties).

Artikel uit MeJudice

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Argumenten van hoogleraar Van Praag over behoud huidige pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, premiebijdrage werknemers

Beleggen in aandelen geven over een lange periode sinds 1800 hogere rendementen dan minder risicovolle beleggingen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen

Doorbeleggen na de pensioendatum bij beschikbare premieregelingen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen

Blad voor Economen: lage rente is geen reden om pensioenstelsel te veranderen.

Bron/meer...
Tags: lage rente, lage rendementen, solidariteit

Met een maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven de pensioenen ver wachter bij wat werknemers willen en denken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen, premiestaffels

Nadat is gebleken dat het pensioenfonds voor Euronext eerder in de fout is gegaan is er een nieuw claim ingediend door voormalig werknemers

Bron/meer...
Tags: compensatie, lage rendementen, pensioenpaard van troje

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

Artikel uit economenblad MeJudice: rekenrente te voorzichtig!

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, toeslagen

Vertrouwen in pensioen: doe wat je beloofd, rapport door SCP.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, flexibiliteit, lage rente

Artikel Me Judice: dekkingsgraad te voorzichtig vastgesteld

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rente, lage rendementen

Uitspraak tegen Euronext. Pensioenfonds in onderdekking kan indexaties niet betalen en pensioenfonds wordt opgeheven. Werknemers vragen rechtbank besluit terug te draaien, waarmee de rechtbank instemt.

Of de werknemers hiermee beter af zijn zal de vraag zijn. Alternatief was verzekerde regeling 9waarbij korten op pensioen niet mogelijk is) zonder indexaties. nu is er kans op indexaties, maar ook kans op korten van de pensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenpaard van troje, eenzijdige wijziging, lage rendementen

Wet Verbeterde Premieregelingen nader uitgelegd. Lager doorbeleggen kan beter uitpakken dan je nu vastpinnen op de zeer lage rente. Maar het kan ook tegenvallen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, transparantie

Pensioen "moet" anders in de toekomst.

De SER geeft haar advies in dit rapport

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, leeftijd

Artikel Paul van der Heide over onder andere wat onderbouwing van de pensioenreserve bij pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, solidariteit, toeslagen

Pensioenadviseurs, verzekeraars en werkgevers willen ons laten geloven dat alle werknemers liever allerlei keuzemogelijkheden (en dus DC) willen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit niet.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Video: oud directeur pleit voor vaste rekenrente pensioenfondsen, waardoor zij wel hun toezeggingen kunnen voldoen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

De (adviseur van) werkgever heeft werknemers op het verkeerde been gezet bij de wijziging van de pensioenregeling. de adviseur heeft werknemers niet juist geïnformeerd, niet op de risico's gewezen etc. De werkgever is zijn zorgplicht naar de werknemers toe niet nagekomen en moet pensioenschade compenseren.

In dit soort gevallen, zou de OR samen met de werkgever tegen de adviseur kunnen optrekken.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Toekomstvisie pensioen door FNV.

Ondermeer:

* 70% eindloon en meer voor werknemers met salaris die minder dan modaal verdienen zodat zij eerder met pensioen kunnen

* aandacht voor indexaties

* pensioenplicht (ook zelfstandigen)

* jong blijft betalen voor oud en laagopgeleid voor hoger opgeleid

* pensioen alleen voor pensioen gebruiken (waarom niet deel van pensioengeld gebruiken voor aflossen hypotheek? Dit levert veel meer op en je hebt minder pensioeninkomen nodig als de hypotheek is afgelost)

* transparantie in pensioenvermogen: hoeveel is jouw pensioen waard

* verbod afkoop kleine pensioenen (administratieve kosten aanhouden klein pensioen versus pensioengeld voor pensioen gebruiken. Waardeoverdracht is immers toegestaan

* forse toename pensioenkosten: wie gaat dit betalen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, medezeggenschap, solidariteit

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen