Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Stukje samen met Leon Zijlmans geschreven over het verlagen van de franchise tot aan het Wettelijke minimum. Dit kan vooral voor de medewerkers met de laagste salarissen voordeel opleveren.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, medezeggenschap, wet

2019:franchisebedragen inclusief lagere franchise bij niet maximale pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: franchise, wet, vraag en antwoord

AOW en franchisebedragen. Een lagere franchise is toegestaan bij een niet maximale pensioenopbouw. Bij veel pensioenregelingen is er ruimte om pensioenversobering te verbeteren door het gebruiken van een lagere franchise.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise

Hoeveel pensioen mag worden opgebouwd in 2016? Sluit jullie pensioenregeling aan bij wat we in Nederland als een goed pensioen ervaren?

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima

Vaak gehoord "ons pensioen is goed geregeld"

Maar wat is goed?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, medezeggenschap

Hierbij de link die werknemers kan helpen vast te stellen hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie

Maximale opbouwpercentages en minimale franchises 2015

Bron/meer...
Tags: franchise, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen

Het Nederlandse pensioensysteem eenvoudig uitgelegd door de Pensioenfederatie (pensioenfondsen).

Bron/meer...
Tags: franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit

Verzameling artikelen voor met name pensioenfondsen:

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, franchise, leeftijd, pensioeninformatie

Wil Post beschrijft haar pensioendroom en wil een aantal pensioenzaken veranderen.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, leeftijd, pensioenveranderingen

Op Vraag en Antwoord van de Belastingdienst is op 7 oktober 2014 uitgelegd dat bij een lager dan maximale pensioentoezegging ook een lagere franchise gehanteerd mag worden. Een zo laag mogelijke franchise is relatief vooral van belang voor de medewerkers met de laagste salarissen en bij de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

De Aow wordt fors verhoogd in 2023 en hiermee ook de Aow-franchise.

Lagere pensioenen of is hier wat aan te doen?

Wij vinden van wel.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, compenseren, franchise

De nieuwe opbouwpercentages, franchises (ook de verlaagde vanwege lagere dan maximale pensioenopbouw)

Bron/meer...
Tags: franchise, wet

Als de pensioentoezegging niet maximaal is, mag worden gerekend met een lagere AOW-franchise. Dit kan interessant zijn voor de medewerkers.

Bron/meer...
Tags: franchise

Bij een lagere dan maximale pensioenopbouw (middelloon 1,875% of maximale premiestaffel) mag een lagere franchise gehanteerd worden dan de "Witteveenfranchise" van € 12.642,00.

Vooral voor de medewerkers met de laagste inkomens en bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is een zo laag mogelijke franchise van belang. Relatief heeft dit voor de laagste inkomens de grootste impact.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima, solidariteit

Visie KPS op een toekomstbestendig defined contribution. Een van de medewerkers van OR-Pensioenadviseurs heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, franchise, premiestaffels

Iedere werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, solidariteit

proefschrift Emilie Schols inzake de franchise in pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: franchise, ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen

“Witteveen” AOW-franchises 2015: € 12.642,00 voor middelloon en € 14.204,00 voor eindloon.

Bij een lagere dan de maximale pensioentoezegging mag een lagere franchise gehanteerd worden.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, vraag en antwoord, pensioenmaxima

“De arbeidsrechter” geeft informatie over arbeidsrecht en behandeld ook de pensioenproblematiek.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, aow, franchise

Veel interessante informatie over pensioen is te vinden op Pensioenkijker.nl.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, leeftijd