Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

langzamer verhoging AOW-leeftijd zeer goed mogelijk

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenleeftijd

Verzekeraar adviseert werkgever om werknemers niet te compenseren voor pensioenachteruitgang. het moet niet gekker worden!

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenleeftijd

Economen aan het woord over een flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenleeftijd

nieuw fiscaal regime 2018: pensioenleeftijd 68 jaar en beschikbare premie.

Overstappen van de 4% naar de 3% staffel is qua kosten en pensioenopbouw verantwoord. Let wel op fiscale consequenties (vermenging 4% en 3% kapitaal)

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenleeftijd, pensioen 2015