Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Voor werknemers die in het verleden geen maximale pensioenregeling hebben gehad is er de mogelijkheid om dit in te halen.

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, wet, vraag en antwoord

Na de pensioenversoberingen van de afgelopen jaren zijn er ook verbeterpunten.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, flexibiliteit, pensioenmaxima

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

Bij een lagere dan maximale pensioenopbouw (middelloon 1,875% of maximale premiestaffel) mag een lagere franchise gehanteerd worden dan de "Witteveenfranchise" van € 12.642,00.

Vooral voor de medewerkers met de laagste inkomens en bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is een zo laag mogelijke franchise van belang. Relatief heeft dit voor de laagste inkomens de grootste impact.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima, solidariteit

maximale staffels netto pensioen voor salarissen boven € 100K

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, grootverdieners, pensioenmaxima

Mag pensioen dat gekort is door een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld door onderdekking bij een pensioenfonds) worden ingehaald?

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, compensatie, pensioenmaxima, solidariteit

Overgangsmaatregel aanpassing na 2015

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioenmaxima, pensioenvervroeging, vraag en antwoord

Werken na ingang Aow

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

“Witteveen” AOW-franchises 2015: € 12.642,00 voor middelloon en € 14.204,00 voor eindloon.

Bij een lagere dan de maximale pensioentoezegging mag een lagere franchise gehanteerd worden.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, vraag en antwoord, pensioenmaxima

handreiking inhalen gemiste pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, lage rente, eigen bijdrage

Mogelijkheid: oudere werknemers gaan minder werken en verdienen, maar houden pensioenopbouw bijvoorbeeld: 80/90/100%

Bron/meer...
Tags: demotie, Generatiepact, flexibiliteit, pensioenmaxima, pensioenvervroeging

Hoeveel pensioen mag worden opgebouwd in 2016? Sluit jullie pensioenregeling aan bij wat we in Nederland als een goed pensioen ervaren?

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima

Kamervragen aan de Staatssecretaris en de bijbehorende antwoorden over deeltijdwerken.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Een stuk van De Arbeidsrechter met informatie over demotie en de vraag of het pensioen na demotie hoger mag zijn dan het salaris?

Hoe is dit binnen uw bedrijf en met de pensioenuitvoerder geregeld?

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenmaxima

Elementen waarover pensioen mag worden opgebouwd

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal, pensioenmaxima

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

In deze Vraag en Antwoord gaat de minister er onder andere op in hoe hoog het maximale partnerpensioen mag zijn (50% van het bereikbare salaris) en dat ook, als bij vorige werkgevers geen of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, het gemis verzekerd mag worden.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, vraag en antwoord, pensioenmaxima

Vanaf 2015 gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Een lagere premie staffel is toegestaan (mits deze evenredig is) en een vast percentage voor alle werknemers (mits niet hoger dan het percentage dat geldt voor de jongste medewerker) is ook toegestaan.

Bron/meer...
Tags: premiestaffels, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima