Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

Jammer nou. politici leren het echt niet. Als je iets wil veranderen en draagvlak, moet je eerst vertrouwen winnen. Dit kan door transparantie. Niet in achterkamertjes afspraken maken en als voldongen feit op het moment dat het uitkomst (na Brexit) bekend maken. Zo ook de aanpassingen regelgeving in de EG rond beleid pensioenuitvoerders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, overheid, transparantie

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

NN gaat in beroep tegen uitspraak inzake woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

OR besluit: vanwege bonusbeleid valt pensioenuitvoerder af voor keuze nieuwe pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, transparantie

"laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten" .

Een voorstel dat dagelijks wordt gedaan omdat de pensioenen fors verlaagd worden. Maar waar gaat het eigenlijk over? Is het wel nodig?

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, transparantie

Wet Verbeterde Premieregelingen nader uitgelegd. Lager doorbeleggen kan beter uitpakken dan je nu vastpinnen op de zeer lage rente. Maar het kan ook tegenvallen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, transparantie

commentaar uitspraak inzake transparantie en woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie