Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

NL:HR:2022:1872

Pensioenadviseur AON is nalatig geweest bij geven informatie vanwege omzetting van een gegarandeerd pensioen naar een beleggingsverzekering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, woekerpolissen, uitspraken

NN gaat in beroep tegen uitspraak inzake woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie

Hybride pensioenregelingen (De premie is voldoende groot om het pensioen te verzekeren: of niet): een crime.

met mogelijk nare gevolgen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, woekerpolissen

commentaar uitspraak inzake transparantie en woekerpolissen

Bron/meer...
Tags: woekerpolissen, transparantie