Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

OR-Pensioenadviseurs heeft een bibliotheek gemaakt met artikelen die met pensioen en de ondernemingsraad te maken hebben.In de tagcloud (hierboven) staan op onderwerp een aantal trefwoorden. Als je hierop klikt krijg je allerlei artikelen die met het gekozen onderwerp te maken hebben.

Pensioen is in de basis vrij simpel:

Je spaart zodat je ook een inkomen hebt op moment dat je stopt met werken. Als je een partner en of kinderen hebt of als je arbeidsongeschikt wordt, moet er ook iets geregeld worden. Hoe gemakkelijk zou het zijn als iedereen "gewoon" bij voorbeeld 10% van zijn salaris spaart in het eigen pensioenfonds. Maar ja, we hebben nou eenmaal met heel veel wetten te maken. Hieronder aantal artikelen handelen over pensioenbijkomstigheden, zoals instemmingsrecht, compensatie, het wettelijke kader, pensioenonderdelen, opinies, kamerstukken, etc etc.

Het spreekt voor zich dat, als u bij uw onderzoek naar een bepaald onderwerp niet helemaal uit komt, wij u graag verder helpen. Pensioen is onze hobby.

Waarom zouden we eigenlijk iets aan pensioen doen? Hoe lang leven we eigenlijk nog na 65 jaar? Hieronder een mooie grafiek:

Een vrouw leeft na haar 65-ste nog iets meer dan 21 jaar en een man gemiddeld bijna 19 jaar.