Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

De Rechtbank oordeelt over een zaak waarbij de OR heeft nagelaten om aan te geven niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling.

Het nalaten van het beroep op nietigheid van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde (vanwege ontbreken instemming van de OR) bindt de medewerkers derhalve.

Opmerking OR-Pensioenadviseurs: Het is logisch dat een pensioenregeling wordt aangepast aan gewijzigde wetgeving. Hierover is in het pensioenreglement een artikel opgenomen. Wij zijn van mening dat er bij versobering van een arbeidsvoorwaarde compensatie aan de orde is.

http://http://http">http://http://nhttp">http://http://nhttp">http://nhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI">http://http://nhttp">http://nhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI">http://nhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI">nhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:531