Nieuws en eigen artikelen

maandag 15 april 2024  

Is de premie afgestemd op na ingang stijgende pensioenen? We hebben en houden inflatie: dus wel doen!

Link...
maandag 4 maart 2024  

Pension Pro

Meegeholpen aan artikel voor ondernemingsraden in Pension Pro.

Link...
woensdag 14 februari 2024  

Interview voor Min van Sociale Zaken op "werken aan ons pensioen""

Link...
woensdag 14 februari 2024  

Notitie met Scato Laman Trip geschreven: "wordt het wezenpensioen wel verdubbeld?"

Spoiler: vaak niet of onduidelijk!

Link...
maandag 1 januari 2024  

Overzicht van onze artikelen vanaf 2016.

Recente vanaf 2023 zijn hier weergegeven.

Link...
  

De discussie over een rekenrente loopt weer op: enkele feiten en vragen

Artikel samen met Actuaris Leon Zijlmans AAG geschreven over de rekenrente. Wat is het en wat zijn de consequenties als deze veranderd worden.

Link...
  

Wel of niet invaren? De voordelen en nadelen op een rijtje als er een keuze komt

Link...
  

Mogelijkheden op een rijtje gezet voor het geval er moties komen om inspraak te geven aan deelnemers

Link...
  

Zeer belangrijk voor ondernemingsraden: keuze bonus bij leven of restitutie?

Laat je goed voorlichten en voorrekenen!

Link...
  

Ondernemingsraad laat je voorlichten over de hoeveelheid solidariteit die bij jullie past.

Link...
  

Wij merken dat (pensioenadviseurs van) werkgevers de overgang naar de Wtp gebruiken om de premie te verlagen. Laat je goed voorlichten!

Link...
  

Pensioen en het beleggen van het pensioenvermogen en de ingelegde premies horen bij elkaar. In deze notitie een uitleg

Link...
  

Het effect van rente op pensioenvermogen en uitkeringen

Link...
  

Als de middelloonregeling met (voorwaardelijke) indexaties veranderd wordt, kan dit grote aansprakelijkheid met zich meebrengen als in de nieuwe overeenkomst de indexaties niet zijn geregeld (bijvoorbeeld door een depot aan te houden)

Link...
  

Eerder met pensioengaan dan de afgesproken pensioendatum is en blijft onder de Wtp mogelijk, maar kost u wel wat.

Link...
  

Handvatten voor ondernemingsraden bij de verandering van middelloon naar een premieregeling vanwege de Wtp

Link...
  

Pensioenen volgens de Wtp kennen een vlakke premie en het voordeel van samengestelde intrest komt tot uiting bij jonge deelnemers. Enorme voordelen ten opzichte van het huidige stelsel moeten zorgvuldig gecommuniceerd worden.

Link...
  

Veel pensioenregelingen kennen een veel te lage premie. Wij bespreken onderzoek AFM

Link...
  

Vanwege de Wtp moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en er valt (ook voor ondernemingsraden) nogal wat te kiezen. Welke uitvoerder past bij ons?

Link...
  

Vanwege de Wtp moeten ondernemingsraden pensioenkeuzes gaan maken. In deze notitie behandelen wij er een aantal

Link...
  

Volgens de Wtp moet een ambitie afgesproken worden bij solidaire regelingen maar adviseren wij dit uiteraard ook voor flexibele regelingen. In deze notitie gaan wij hiero dieper in.

Link...
  

Pensioen is vaak een kwestie van rekenen en logisch nadenken. In deze notitie onderbouwen wij waarom de kans groot is dat pensioenen meer gaan opleveren.

Link...
  

In deze notitie behandelen wij solidariteit. Wat past bij jullie?

Link...
  

Notitie over het persoonlijke pensioenvermogen.

Link...
  

Vanwege de Wtp moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en als geen gebruik wordt gemaakt van eerbiedigende werking zal er compensatie aan de orde zijn. In deze notitie gaan wij hierop in.

Link...
  

Notitie over verbeteren pensioenopbouw door de franchise te verlagen.

Link...
  

Er zijn nogal wat tegenstanders van de pensioenhervormingen. In deze notitie roepen wij op om te stoppen met het geven van desinformatie.

Link...
  

Premieregelingen kunnen een restitutiebeding bevatten of een bonus bij leven geven. Laat het verschil voor jullie uitzoeken, wat past bij jullie?

Link...