Overzicht Pensioenakkoord

Het afgesloten pensioenakkoord brengt een aantal veranderingen met zich mee.

Voor werknemers met een pensioenregeling die niet valt onder een CAO met een verplicht gestelde pensioenregeling hebben wij een aantal punten op een rij gezet op basis van de op 15 juni 2020 bekende gegevens.

Naar verwachting zal de werkgever vanwege deze verplichte wijzigingen op termijn met een instemmingsverzoek komen om akkoord te gaan met voorgenomen wijzigingen.

Het is van belang dat de OR zich vooraf de vraag stelt: is het acceptabel dat de werknemers erop achteruitgaan -en hoeveel dan- of is dit in het geheel niet acceptabel.

Voor pensioenregeling op basis van middelloon geldt aanvullend hierop het antwoord op de vraag: hoeveel vergoeding willen wij in de nieuwe pensioenregeling hebben voor het grote en mogelijk dure extra risico dat wij gaan lopen dat eerst geheel bij de werkgever lag en nu voor 100% bij de werknemers is komen te liggen. Is een buffer van 5% of 10% realistisch of is een buffer niet nodig?

Voor 1 januari 2026 moeten pensioenregelingen aan de uitgangspunten van het pensioenakkoord voldoen, maar wij zien nu ook al werkgevers die oplossingen voor de hoge pensioenkosten bedenken en voorstellen om over te gaan van middelloonpensioen naar een premieregeling of van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel naar een vaste premie. Het kiezen van de juiste uitgangspunten voor de te berekenen beleggingsverwachtingen zijn mede cruciaal voor de berekening van de hoogte van de eventuele achteruitgang van de pensioenen. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat de adviseurs van de werkgever zeer regelmatig niet de juiste uitgangspunten een aannames hanteren waardoor de uitkomsten optisch veel gunstiger zijn dan wanneer alles met de correcte uitgangspunten van De Nederlandse Bank worden doorgerekend.

Met veel genoegen helpen wij de ondernemingsraad in dit absoluut ingewikkelde proces.

OnderwerpHuidigPensioenakkoord
Regelingen moeten 1 januari 2026 aangepast zijn
Uitgangspunt:Veelal verzekerde regeling of leeftijdsafhankelijke premiestaffelsHet nieuwe collectieve contract: zowel met een persoonlijke vermogensreserve als een collectieve solidariteitsreserve
Type regelingUitkeringsregeling of premieregelingCollectieve premieregeling
PensioendoelstellingVeelal 80% middelloon na 42 dienstjaren en indexatiesIdem, maar op basis van verwachtingen en max premie
Fiscaal uitgangspunt1,875% per dienstjaar, WitteveenfranchiseHuidige schattingen ca 33% excl. premie partnerpensioen
PremieKan wijzigen als omstandigheden wijzigen (bv rente)Premie obv Uniforme Rekenmethodiek (URM)
Uitgangspunt pensioenresultaatDeelnemersjaren * opbouwpercentage of bij premieregelingen obv eigen pensioenkapitaalPensioenuitkering obv persoonlijke pensioenpot (met extra aandacht voor doorbeleggen)
RekenmethodePremie afhankelijk van rekenrente pensioenuitvoerder (fluctueert)Projectierendement op basis van Uniforme Rekenmethode (URM)
Collectieve solidariteitsreserveNiet van toepassingWordt gefinancierd vanuit premie en overrendement. Maximaal 15% van het totale pensioenvermogen en maximaal 10% van het overrendement of 10% van de premie met als doel schokken uitsmeren
Bestaande leeftijdsafhankelijke premiestaffelsPremiepercentage gebaseerd op model belastingdienstHouden voor bestaande medewerkers en nieuwe medewerkers vast % premie
Partnerpensioen70% van ouderdomspensioen (dus rekening houden met diensttijd en franchise)50% van salaris
Omzetting middelloon omzetten voor 1 januari 2026 of eerderHoeveel zou de werknemer gaan opbouwen bij ongewijzigde voortzetting
Hoeveel pensioen gaat de werknemer opbouwen na wijziging obv URM
Buffer voor risico werknemer?
Verschil compenseren
Omzetten premieregelingNiet noodzakelijk, wel aandacht voor 2 regelingen
Indien omzetten:
Hoeveel zou de werknemer gaan opbouwen bij ongewijzigde voortzetting
Hoeveel pensioen gaat de werknemer opbouwen na wijziging obv URM
Verschil compenseren

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: gt@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15