Online informatiesessie over de rol van de (C)OR bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid!

Online informatiesessie over de rol van de (C)OR bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.

Zoals het er nu voorstaat zal vanaf 1 januari 2023 het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het tijdperk van eindloon- en middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dan voorbij zijn en wordt het saai in Nederland: alleen beschikbare premieregelingen met een leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie zijn dan nog fiscaal toegestaan.

De rol van de (centrale) ondernemingsraad
De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en dat maakt u als (centrale) ondernemingsraad direct betrokken bij het proces voor de vernieuwing van de pensioenregeling: u heeft instemmingsrecht. En behalve over de toekomstige pensioenopbouw moet u ook voor uw achterban beslissen wat te doen met de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken, het zogenoemde ‘invaren’. Uw rol staat los van de uitvoering van de pensioenregeling, dus ongeacht of de pensioenregeling is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premiepensioen-instelling (PPI).

Misschien bent u al uitgenodigd door de werkgever voor een eerste oriëntatie over de nieuwe pensioen-regeling, of wellicht wacht de werkgever tot het wetsvoorstel definitief wet is geworden. Maar de tijd dringt en het is belangrijk dat beide sociale partners dadelijk qua basiskennisniveau over de nieuwe pensioen-regeling gelijkwaardige gesprekspartners en onderhandelaars zijn. Om u goed voor te bereiden op dit overleg hebben Gerard van der Toolen (OR Pensioenadviseurs) en Léon Zijlmans (Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat) een 1 uur durende, gratis te volgen online pensioeninformatiesessie ontwikkeld speciaal voor leden van (centrale) ondernemingsraden.

  De inhoud van de online pensioeninformatiesessie:
 • korte samenvatting van het huidige 3-pijler pensioenstelsel
 • de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:
  • keuze uit regelingen en wie ze kan uitvoeren
  • vlakke premie en eigen bijdrage
  • kwalitatieve verschillen tussen regelingen
  • gevolgen regelingen voor actieven, slapers, gepensioneerden
  • toelichting op begrippen als: solidariteitsreserve, risicodelingsreserve, beschermingsrendement en overrendement
  • de betekenis van invaren van opgebouwde pensioenen
  • werking van life cycle beleggen en variabele uitkeringen in de flexibele premieregeling
  • het nieuwe nabestaandenpensioen
  • overgangs- en compensatieregelingen
  • verantwoordelijkheden, inspraak en instemmingsrecht
  • datums en termijnen
 • vragen en antwoorden

Aantal deelnemers
De online pensioeninformatiesessies staan in principe open voor alle leden van (centrale) ondernemings-raden, maar om overzicht te houden op gestelde vragen is het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 25. Wij hebben in totaal 9 online sessies ingepland, op zowel ochtenden als middagen en avonden, zodat u altijd wel ergens een uurtje kunt vrijmaken voor een boeiende sessie.

De kosten
Aan deze online pensioeninformatiesessie zijn geen kosten verbonden.

Datums en tijden
De online pensioeninformatiesessie worden gegeven op de volgende dagen:
Ochtendsessie 10.00 – 11.00 uurMiddagsessie 14.00 – 15.00 uurAvondsessie 19.00 – 20.00 uur
Maandag 20 juniMaandag 20 juniDonderdag 16 juni
Dinsdag 21 juniDinsdag 21 juniDinsdag 21 juni
Woensdag 22 juniWoensdag 22 juniWoensdag 22 juni

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich eenvoudig aanmelden via een email naar info@pensioen-or.nl met daarbij de volgende gegevens:
•  uw naam en de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt
•  uw eerste voorkeursdatum en 2 alternatieve datums

De aanmeldingen worden ingedeeld op volgorde van binnenkomst.

Kennisniveau deelnemers
Gerard en Léon kunnen door hun lange ervaring en hun passie voor het collectieve pensioenvak, de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel op een dusdanige manier overbrengen, dat er geen minimaal kennisniveau vereist is. Dit maakt de toegang tot onze online pensioeninformatiesessies daarom zeer laagdrempelig.

De sprekers
Gerard van der Toolen (1959) is zelfstandig en onafhankelijk pensioenadviseur bij Stichting Pensioenopleiding en Advisering Ondernemingsraden, en oprichter van de website Pensioenklokkenluider.nl. Hij heeft bijna 40 jaar ervaring met collectieve pensioenregelingen.

Léon Zijlmans (1959) is zelfstandig en onafhankelijk pensioenactuaris. Hij is sinds 1980 werkzaam in de collectieve pensioenwereld en geeft sinds 1995 veel opleidingen en trainingen aan diverse spelers in het Nederlandse pensioenveld.

 

Wij zien u graag tegemoet bij een van de online sessies!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard van der ToolenLéon Zijlmans
OR-PensioenadviseursZijlmans Pensioenadvies & Actuariaat BV
06-55181615, info@pensioen-or.nl06-54387187, zpabv.com@gmail.com

Rijswijk, 23 mei 2022