Mailing WTP kennissessie voor OR-en WTP

Rijswijk, 27 mei 2022

Betreft: Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid!

Geachte leden van de (Centrale) Ondernemingsraad,

Zoals het er nu voorstaat zal per 1 januari 2023 het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend veranderen: waar nu nog in bijna 90% van de pensioenregelingen wordt uitgegaan van een uitkeringsovereenkomst (vooral middelloon en soms nog een eindloonregeling), moeten deze regelingen allemaal beëindigd worden en dient overgestapt te worden op de zogenoemde beschikbare premieregeling. Dus waar de meeste mensen nu nog via hun pensioenreglement een redelijk inschatting konden maken van de hoogte van hun toekomstig pensioen en zich minder druk maakten over de premie hiervoor, weten zij voortaan alleen nog maar hoeveel premie er wordt gestort en is de hoogte van het uiteindelijke pensioen erg onzeker geworden. Maar ook de beschikbare premieregelingen gaan bijna allemaal op de schop omdat de bekende leeftijdsafhankelijke premiestaffel wordt vervangen door een leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie.

Voortaan is niet meer de hoogte van de verwachte pensioenuitkomst het uitgangspunt voor de fiscale beoordeling van een pensioenregeling, maar de hoogte van de vlakke beschikbare premie.

De rol van de (centrale) ondernemingsraad

De pensioenregeling is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst en dus bent u als (centrale) ondernemingsraad direct betrokken bij het proces voor de vernieuwing van de pensioenregeling, u heeft namelijk hierbij het instemmingsrecht. En behalve over de toekomstige pensioenopbouw moet u ook voor uw achterban meebeslissen wat te doen met de tot nu toe opgebouwde pensioenaan-spraken, het zogenoemde ‘invaren’. Uw rol als ondernemingsraad staat los van de uitvoering van de pensioenregeling, dus ongeacht of de pensioenregeling is ondergebracht bij een ondernemings-pensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premiepensioen-instelling (PPI).

U gaat de komende tijd met de werkgever aan tafel zitten om te praten over de nieuwe invulling van de pensioentoezegging aan het personeel. Om u goed voor te bereiden op dit overleg, hebben ondergetekenden een verkorte pensioentraining ontwikkeld die specifiek gericht is op de verschillende keuzemogelijkheden voor de nieuwe pensioenregeling, zodat u als (centrale) ondernemingsraad beslagen ten ijs komt en dus een volwaardig gesprekspartner bent van uw werkgever, die meestal al zijn eigen pensioenadviseur heeft geraadpleegd.

De inhoud van de pensioentraining

 • een korte samenvatting van het huidige 3-pijler pensioenstelsel waarbij voor de 2de pijler rekening wordt gehouden met uw huidige pensioenregeling (hoofdlijnen) en uitvoering daarvan;
 • de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:
  • keuze uit regelingen en wie kan ze uitvoeren
  • kwalitatieve verschillen tussen regelingen, de mogelijkheden en eigen bijdragen
  • gevolgen regelingen voor actieven, slapers, gepensioneerden
  • overgang naar vlakke premie en compensatie bij achteruitgang
  • passende lifecycle beleggingen en defaults
  • solidariteits- en risicodelingsreserve: functie, financiering en uitbetaling met rekenvoor-beelden
  • beschermings- en overrendement i.c.m. vervallen leenrestrictie met rekenvoorbeelden
  • invaren van opgebouwde pensioenen met rekenvoorbeelden
  • werking van variabele uitkeringen in de flexibele premieregeling met rekenvoorbeelden
  • het nieuwe nabestaandenpensioen met rekenvoorbeelden
  • eventuele overgangsregelingen en compensatiemogelijkheden
  • verantwoordelijkheden, inspraak en instemmingsrecht
  • datums en termijnen
 • stappenplan naar een nieuwe pensioenregeling
 • vragen en antwoorden

Locatie van de pensioentraining

De pensioentraining wordt gegeven op een door u te bepalen locatie die beschikt over een groot beeld-scherm of TV met HDMI-aansluiting en een flipover.

Duur van de pensioentraining

De pensioentraining duurt 3 uur met een uitloop van maximaal een half uur en kan dus gegeven worden in één dagdeel (ochtend, middag of avond).

Aantal deelnemers

De pensioentraining staat in principe open voor alle leden van de ondernemingsraad maar voor een interactieve sessie adviseren wij een maximum van 10 à 12 deelnemers.

Voorbereidende stukken

Om de vergelijking met uw huidige pensioenregeling inzichtelijk te maken, ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de pensioentraining een kopie van het pensioenreglement en de uitvoerings-overeenkomst. Deze stukken worden na afloop van de pensioentraining vernietigd.

De vergoeding

De kosten voor de pensioentraining, inclusief een bondige beoordeling van de huidige pensioenregeling, bedragen € 2.000 excl. BTW, ongeacht het aantal deelnemers, de locatie (mits in Nederland) en het aanvangstijdstip (dus geen extra kosten voor een avondtraining). De facturatie is kort na afloop van de training waarbij wij verzoeken de nota binnen 14 dagen te voldoen.

De trainers

Léon Zijlmans (1959) is zelfstandig en onafhankelijk pensioenactuaris. Hij is sinds 1980 werkzaam in de pensioenwereld en geeft sinds 1995 veel opleidingen en trainingen aan diverse spelers in het Neder-landse pensioenveld.

Gerard van der Toolen (1959) is zelfstandig, onafhankelijk pensioenadviseur bij Stichting Pensioenopleiding en Advisering Ondernemingsraden en oprichter van de website Pensioenklokkenluider.nl. Gerard heeft circa 40 jaar ervaring met collectieve pensioenverzekeringen.

Léon en Gerard staan allebei bekend om hun passie voor het pensioenvak en hun gave om de ingewikkelde pensioenmaterie op een eenvoudige en begrijpelijk manier uit te leggen.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd of wenst u eerst nog meer informatie, twijfel niet en neem contact met ons op, telefonisch of via de email.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gerard van der ToolenLéon Zijlmans
OR-PensioenadviseursZijlmans Pensioenadvies & Actuariaat BV
06-55181615, info@pensioen-or.nl06-54387187, zpabv.com@gmail.com