Nieuwe of aangepaste pensioenregeling miv 1 januari 2015?

In company Training tbv OR-leden

De meeste ondernemingen hebben hun pensioenregeling op 1 januari 2015 moeten aanpassen als gevolg van de nieuwe fiscale regels die van kracht zijn geworden.

Een aantal ondernemingen heeft het besluit voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling opgeschort. Er zijn ook werkgevers die (bij voorbeeld omdat de pensioenuitvoerder erg laat was met het doen van een voorstel voor een aangepaste pensioenregeling) nog geen instemming hebben gevraagd aan de OR. (in dit laatste geval moet de OR binnen een maand (WOR art 27 lid 5) na 1 januari 2015 reageren).

Omdat wij meerdere vragen hebben gekregen van ondernemingsraden om hen kort bij te staan bij het vervolgtraject na 1 januari 2015, heeft OR-Pensioenadviseurs een in company training in de aanbieding die in gaat op de huidige stand van zaken. Wat moet de OR nog doen, zijn de met de werkgever gemaakte afspraken op de juiste wijze door de pensioenuitvoerder overgenomen in de juridische documenten, welke initiatieven kan de OR nemen om het pensioen te verbeteren, welke tekortkomingen kent ons pensioen nog, etc.

Zo worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Aan de hand van het eigen pensioenreglement wordt een scan van het pensioen in rapportvorm gemaakt en aan de or-leden toegelicht;

• Hierbij gaan wij in op eventueel ontbrekende of te verbeteren dekkingen;

• Komen eventuele vervolgstappen aan bod;

• Is er veel ruimte voor uw vragen.

Het is onze ervaring dat ondernemingsraden in 1 ½ a 2 uur volledig bijgepraat zijn over hun pensioenregeling.

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: info@pensioen-or.nl of 06 − 55 18 16 15