Fiscale maxima pensioenregelingen 2016

Hieronder geven wij de fiscale maxima voor pensioenregelingen. Wie weet brengt u dit op het idee om een initiatief tot een pensioenaanpassing voor te stellen.

1) (“Witteveen”) AOW-franchise

Omdat er een staatspensioen (de AOW) is en er dus al pensioen is geregeld, is het logisch en fiscaal verplicht dat over een gedeelte van het salaris geen pensioen wordt opgebouwd. Des te lager deze aftrek ( franchise) hoe hoger de pensioenopbouw.

Franchise 2016: middelloon (en beschikbare premie) € 12.953,00 en eindloon € 14.657,00.

1A) Verlaagde franchise

Als de pensioenopbouw niet maximaal is, is het toegestaan om de franchise te verlagen onder de “Witteveen-franchise”.

Medewerkers met de laagste salarissen profiteren hiervan (relatief) het meest. Ook voor de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen levert een zo laag mogelijke franchise het meeste pensioen op. Bedrijven die het verzorgen van hun medewerkers belangrijk vinden hanteren een zo laag mogelijke franchise.

Verlaagde franchise bij opbouw middelloon (en beschikbare premie) bij opbouw tot 1,701%
€ 10.343,00 en tussen 1,701 en 1,788% € 11.675,00.

2) Pensioenopbouw

Na de verlaging van het salaris met de AOW-franchise wordt de pensioengrondslag gevonden. Over dit bedrag zegt de werkgever een jaarlijkse pensioenopbouw toe. De maxima zijn als volgt:

Eindloon (67 jaar) 1,657%
Middelloon (67 jaar) 1,875% (65 jaar 1,657%)
Pensioendatum 67 jaar is niet verplicht
Maximum pensioengevend salaris € 101.519,00

Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% (1,3% middelloon of 1,16% eindloon per dienstjaar) van het ouderdomspensioen.

Leeftijdsklassen
tot 67 jaar
Percentage van pensioengrondslag (4%) Percentage van pensioengrondslag (3%)
15-194,1%7,2%
20-244,7%8,0%
25-295,7%9,3%
30-346,9%10,8%
35-398,4%12,5%
40-4410,2%14,6%
45-4912,5%17,0%
50-5415,4%19,8%
55-5918,9%23,3%
60-6423,6%27,7%
65-6727,7%31,5%

3) inflatiecorrectie

Het maximale percentage dat verzekerd mag worden bedraagt 3%

De inflatie komt in 2015 op ca. 1%. Eigenlijk zouden opgebouwde en ingegane pensioenen dus met minimaal dit percentage moeten stijgen om “bij te blijven”.

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: info@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15